CENTRIS

ELEKTRONSKA FISKALIZACIJA

Cijene i moduli

CENTRIS POS

9.99 /mjesečno
 • Gotovinski računi
 • Bezgotovinski računi
 • Korektivni računi (storno)
 • Sumarni računi
 • Knjižno odobrenje
 • Depoziti
 • Kombinovano plaćanje
 • Artikli i Usluge
 • Štampa cijena
 • Pregled računa
 • Pregled predračuna
 • Pregled kupaca
 • Uvoz Kupaca iz CRPS
 • Izvještaji
 • Offline mod
 • Export Fakture u PDF,Excel,Word
 • Slanje računa na email
 • Backup
 • Računi 58mm,80mm i A4
 • Kartica kupaca
 • Evidencija uplata kupaca
 • OS Windows 7, 8, 10, 11
 • Bez ugovorene obaveze
 • Probni Period 7-30 dana

CENTRIS FAKTURISANJE

9.99 /mjesečno
 • Bezgotovinski računi
 • Masovno fakturisanje
 • Način plaćanja Virman, Avans, Predračun
 • Korektivni računi (storno)
 • Knjižno odobrenje
 • Artikli i Usluge
 • Pregled računa
 • Pregled predračuna
 • Pregled kupaca
 • Uvoz Kupaca iz CRPS
 • Izvještaji
 • Export Fakture u PDF,Excel,Word
 • Slanje računa na email
 • Backup
 • Evidencija Uplata Kupaca
 • Kartica Kupaca
 • Baza na našim serverima
 • OS Windows 7, 8, 10, 11
 • Bez ugovorene obaveze
 • Probni Period 7-30 dana

CENTRIS CAFE

9.99 /mjesečno
 • Gotovinski računi
 • Bezgotovinski računi
 • Korektivni računi (storno)
 • Depoziti
 • Kombinovano plaćanje
 • Artikli i Usluge
 • Pregled računa
 • Pregled predračuna
 • Pregled kupaca
 • Uvoz Kupaca iz CRPS
 • Izvještaji
 • Nalog Šank
 • Nalog Kuhinja
 • Nalog Ostalo (Roštilj, Sladoled, Palačinke,itd.)
 • Offline mod
 • Slanje računa na email
 • Export Fakture u PDF,Excel,Word
 • Backup
 • Računi 58mm,80mm i A4
 • OS Windows 7, 8, 10, 11
 • Bez ugovorene obaveze
 • Probni Period 7-30 dana

CENTRIS ULAZNI RAČUNI

10.00 /mjesečno
 • Ulazni računi
 • Pregled Ulaznih računa
 • Uvoz računa preko QR koda
 • Pregled dugovanja po Dobavljačima
 • Kartice Dobavljača
 • Uvoz Dobavljača iz CRPS
 • Knjiga Ulaznih Računa
 • Izvještaji Troškova
 • Evidencija Uplata Dobavljača
 • Bez ugovorene obaveze
 • Probni Period 7-30 dana

CENTRIS ROBNO POSLOVANJE

15.00 /mjesečno
 • Kalkulacije
 • Nivelacije
 • Otpisi
 • Povratnice Dobavljaču
 • Interne Otpremnice
 • Interne Prijemnice
 • Popisi
 • Početna Stanja
 • Evidencija Viška
 • Evidencija Manjka
 • Evidencija Trgovine
 • Uplate Pazara
 • Magacinska Kartica
 • Izvještaj RUC
 • Bez Ugovorene Obaveze
 • Probni Period 7-30 dana

CENTRIS PUTNI NALOZI

10.00 /mjesečno
 • Automatski obračun vremena na putu
 • Automatski obračun broja dnevnica
 • Automatski obračun cijene dnevnice
 • Automatski obračun rastojanja izmjedju gradova
 • Automatski obračun cijene goriva na dan putovanja ( Dizel, BMB95, BMB98 )
 • Automastki obračun brojača km
 • Automatski obračun ostalih troškova
 • Automatsko umanjenje dnevnice ako je putovanje u inostranstvo sa troškovima hotela i obroka
 • Kombinovani prevoz sopstveno auto, avion, brod, voz, službeno auto
 • Masovno kreiranje putnih naloga (moguće je kreirati putne naloge za prethodnu godinu iz par klikova)
 • Masovna štampa putnih naloga
 • Štampa naloga za sluzbeno putovanje
 • Štampa putnog računa
 • Štampa putnog naloga

KORISNIČKA PODRŠKA

Korisnici softvera na raspolaganju imaju stručnu korisničku podršku putem poziva ili mejlom a zahtevi korisnika rešavaju se u najkraćem roku.

Korisnič podrška do 30 minuta rada na mjesečnom nivou je uračunata u cijenu zakupa softvera. Sa korisnicima koji imaju potrebu za većim obimom korisničke podrške cijena se ugovara po zahtevu.

Korisnička podrška podrazumijeva telefonske konsultacije, pomoć na daljinu kao i pravo na nove verzije softvera.

TELEFONSKE KONSULTACIJE

Konsultacije vezane za funkcionisanje programa koje se obavljaju telefonskim putem.

POMOĆ NA DALJINU

Pravo na ''pomoć na daljinu'' koja se obavlja pomoću programa koji omogućava pristup računarima na daljinu AnyDesk ili Teamviewer

RADNO VRIJEME

Radno vrijeme naše korisničke podrške je od 9 do 17 časova od ponedeljka do petka.

AŽURIRANJE SOFTVERA

Pravo na nove verzije koje sadrže tehnička unapređenja programa kao i eventualne zakonske izmjene.

ZAKUP BAZE PODATAKA

Svi naši softveri su kreirani na takav način da podatke centralizuju u jednu bazu podataka što omogućava istovremeni rad više korisnika. Korisnicima naših softvera su na raspolaganju dvije mogućnosti:

1. Da bazu podataka čuvaju u svojim računarima
2. Da koriste uslugu zakupa baze podataka koja podrazumijeva da se baza podataka čuva u našim serverima

Usluga zakupa baze podataka namijenjena je korisnicima koji imaju potrebu da rade u našim softverima na više udaljenih lokacija (više maloprodajnih objekata ili poslovnih jedinica, terenska prodaja, rad od kuće, udaljen magacin i slično) kao i korisnicima koji žele da maksimalno zaštite svoje podatke.

DOSTUPNOST SERVERA

Naši serveri su dostupni 24/7 (uptime 99 %) .

BRZINA PROTOKA

Brzina prenosa podataka na našim serverima je do 10 GBps.

BEZBJEDNOST

U cilju zaštite podataka koji se nalaze u našim serverima primijenjujemo bezbjednosne procedure po najvišim standardima a rezervne kopije svih baza podataka se prave na svakih 24h.

CIJENA ZAKUPA

Cijena zakupa jedne baze podataka na našim serverima je 5€ + PDV mjesečno

KONTAKT  068670620

  068024944

  info@softmarket.me

  Serdara Šćepana, b.b
  81400, Nikšić, Crna Gora

  068670620

  Ponedjeljak - Petak 09:00 - 17:00

  Softmarket Dev

  PIB:03267148
  Ul. Serdara Šćepana b.b 81400 Nikšić